Skip to main content

MedMij Afsprakenstelsel

Optionele versie 2.0.4, datum publicatie

Deze optionele versie is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.

Architectuur en technische specificaties

Een onmisbaar deel van het MedMij Afsprakenstelsel betreft de verantwoordelijkheden die de deelnemers in het afsprakenstelsel hebben, elk in zijn eigen rol, tijdens het feitelijk verzorgen van het informatieverkeer tussen het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.