Skip to main content
Skip table of contents

A.18.2.3 (2) Beoordeling van technische naleving

Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat deelnemers en de beheerorganisatie met regelmaat (en gebruikmakend van verschillende partijen) hun software, systemen en infrastructuur laten toetsen op bekende kwetsbaarheden.
Implementatie

Tenminste jaarlijks MOET een greybox applicatiepenetratietest worden uitgevoerd op de externe koppelvlakken door een externe, onafhankelijke organisatie.

De externe koppelvlakken zijn:

  • DVP: Burgerfrontend, OAuth Client Redirect
  • DVA: Resourceserver koppelvlak, Autorization server interface(s) eindgebruiker en voor de DVP.
  • BO:  Stelselnode en administratieve front-end


Voor toetreding heeft een whitebox applicatiepentratietest minimaal al één keer plaatsgevonden en MOETEN de hoog en middel risico bevindingen op externe MedMij koppelvlakken zijn opgelost.

Bij grootschalige wijziging of herbouw vereisen eenmalig een whitebox applicatiepenetratietest.

Voor penetratietesten die worden uitgevoerd na toetreding, dient een adequaat actieplan opgesteld te worden voor minimaal de hoge en midden risico's ten aanzien van de MedMij dienstverlening. Dit actieplan wordt gedeeld met de beheerorganisatie. De corrigerende maatregelen worden tijdig doorgevoerd.

NEN 7510-1:2017A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving
NEN 7510:2011A.15.2.2 Controle op technische naleving

Beoordeling

Auditmethode

Stel op basis van de meest recente rapportages vast of er wordt voldaan aan de jaarlijkse greybox-applicatiepenetratietesten op de externe koppelvlakken conform de architectuur en specificaties van MedMij (en louter binnen de scope van het MedMij afsprakenstelsel).

Verificatie

  • Evidence m.b.t. de uitgevoerde jaarlijkse testen.
  • Met wie gesproken is ter bevestiging van de implementatie.
  • Evidence m.b.t. het melden van kwetsbaarheden


Rollen

DVP


DVA


BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.