Skip to main content
Skip table of contents

Annuleringspagina

Annuleringspagina is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De annuleringspagina met de mogelijkheid om opnieuw in te loggen en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het uitwisselen van gezondheidsgegevens met de Aanbieder. Deze annuleringspagina heeft betrekking op die gegevensuitwisseling.

De knop om (opnieuw) in te loggen en de toelichting zijn onderdeel van onderstaande verplichte annuleringspagina. De Dienstverlener aanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.101. De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina.

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier opnieuw in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.


Anuleringspagina:

Het inloggen bij NaamZorgaanbieder is gestopt. Voordat je jouw persoons- en medische gegevens kunt ophalen of delen, moet je (opnieuw) inloggen met DigiD. 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn de gegevens die een zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling in jouw medisch dossier. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen.

Als je wilt stoppen met inloggen, kun je dit scherm sluiten.

Toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Op het moment dat jij in je PGO verbinding wilt maken met het ziekenhuis of de huisarts, wordt eerst gevraagd om jezelf via DigiD te identificeren. Dit betekent dat je met DigiD bewijst dat jij het echt zelf bent.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.