Skip to main content
Skip table of contents

Annuleringspagina addendum

De annuleringspagina met de mogelijkheid om opnieuw in te loggen en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het ophalen van gezondheidsgegevens bij de Aanbieder. Deze annuleringspagina heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De bijbehorende verplichte toestemmingsverklaring is verder toegelicht in Toestemmingsverklaring.

Verplichte annuleringspagina

De knop om (opnieuw) in te loggen en de toelichting zijn onderdeel van onderstaande verplichte annuleringspagina. De Dienstverlener aanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.100. De HTML- en CSS-bestanden zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (20221129 schermen addendum.zip). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm. De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier opnieuw in te loggen.


Verplichte Annuleringspagina

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.