Skip to main content
Skip table of contents

Bevestigingsverklaring

Bevestigingsverklaring is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De bevestigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het delen van gezondheidsgegevens met de Zorgaanbieder. Deze bevestigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verklaring is erop gericht om de Persoon te informeren over de voorgenomen uitwisseling van gegevens, en vast te stellen dat deze in overeenstemming met de wil van de Persoon plaatsvindt. Daarmee controleert de Persoon het verzoek dat de Dienstverlener persoon namens hem heeft gedaan voor het delen van een bepaald type gegevens (binnen een Gegevensdienst) met een specifieke Zorgaanbieder, voordat de Dienstverlener zorgaanbieder overgaat tot het autoriseren van de Dienstverlener persoon voor deze gegevensuitwisseling.

Bij de functie Delen staat beschreven hoe het proces rondom de bevestiging eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de bevestigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

De bevestigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van een verplicht bevestigingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.103. De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina.

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.


Bevestigingsverklaring

Ik wil persoons- en medische gegevens delen met NaamZorgaanbieder. Jouw zorgverlener bepaalt daarna of hij deze informatie opneemt in jouw medisch dossier en/of gebruikt voor jouw behandeling.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn de gegevens die een zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen. 

Hierbij geef ik NaamLeverancierPGO, de aanbieder van mijn PGO, toestemming om de volgende gegevens te delen met NaamZorgaanbieder:

NaamGegevensdienst
NaamGegevensdienst

Toelichting op de bevestigingsverklaring

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

NaamZorgaanbieder wil zeker weten dat je je persoons- en/of medische gegevens met hem wil delen. Na jouw toestemming worden de gegevens vanuit je PGO naar NaamZorgaanbieder gestuurd. Het is aan je zorgverlener om te beslissen of hij de informatie die je met hem deelt opneemt in je medisch dossier.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.