Skip to main content
Skip table of contents

HTML- en CSS-bestanden

Bijgesloten HTML en CSS bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm.

MedMij schermen.zip

En het huidige MedMij logo.

Logo Medmij-label 2022.zip


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.