Skip to main content
Skip table of contents

Notificatie van Persoon

Deze pagina bevat teksten die de Dienstverlener persoon dient voor te leggen aan de Persoon wanneer zij Persoon tekstueel op de hoogte stelt van de ontvangst van een Notificatie van de Dienstverlener aanbieder, in het kader van de functie Notificeren.

Deze release van het afsprakenstelsel kent twee typen Notificatie:

  1. inhoudelijke Notificaties, waarmee wordt aangegeven dat er nieuwe (gezondheids)informatie beschikbaar is gekomen bij een Aanbieder. Deze Notificaties horen bij de hoofdfunctie Uitwisseling;
  2. abonnements-Notificaties, waarmee een bestaand Abonnement namens de Aanbieder wordt beëindigd. Deze Notificaties horen bij de hoofdfunctie Regie.

Verplichte tekst voor inhoudelijke Notificaties — uitgebreide versie

Je hebt eerder afgesproken dat NaamAanbieder een melding stuurt aan NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, als er veranderingen zijn in de gegevens die NaamAanbieder van je bijhoudt. 

De volgende gegevens zijn veranderd:
NaamGegevensdienst

Ga naar jouw PGO om de nieuwe gegevens op te halen.


Verplichte tekst voor abonnements-Notificaties — uitgebreide versie

Je hebt eerder afgesproken dat NaamAanbieder een melding stuurt aan NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, als er veranderingen zijn in de gegevens die NaamAanbieder van je bijhoudt.

NaamAanbieder geeft over veranderingen in de volgende gegevens vanaf nu geen meldingen meer door:
NaamGegevensdienst

Ga voor meer informatie naar jouw PGO.

Wanneer de Persoon tekstueel wordt ingelicht over de Notificatie, wordt daarbij per default deze uitgebreide versies gebruikt, tenzij de kanalen via welke de Notificatie de Persoon bereikt onvoldoende veilig zijn om NaamAanbieder en NaamGegevensdienst over te communiceren. Indien en alleen indien die veiligheid onvoldoende gewaarborgd is, worden de volgende korte versies gebruikt.

Verplichte tekst voor inhoudelijke Notificaties — korte versie

Je hebt eerder afgesproken dat NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, meldingen ontvangt als er veranderingen zijn in je gegevens.

Er is een melding dat er gegevens zijn veranderd. Ga naar jouw PGO om de nieuwe gegevens op te halen.

Verplichte tekst voor abonnements-Notificaties — korte versie

Een van jouw zorgaanbieders heeft bij NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, aangegeven te stoppen met het melden van veranderingen in jouw gegevens.

Ga voor meer informatie naar jouw PGO.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.