Skip to main content
Skip table of contents

User interface (Autorisatieserver)

Het user interface hoort bij de hoofdfunctie Regie.

NaamAanbieder, NaamGegevensdienst en NaamLeverancierPGO zijn placeholders, zoals opgenomen in de Toestemmingsverklaring en de Bevestigingsverklaring.

1.Het welkomstscherm dat aan de Persoon wordt gepresenteerd bij ontvangst op de Autorisatieserver in de functies Verzamelen en Delen staat gespecificeerd op de pagina Landingspagina. Daarbij geldt dat:

core.usrint.100

2.Het Annuleringsscherm, dat aan de Persoon wordt gepresenteerd na afbreken van de authenticatie in de functies Verzamelen en Delen staat gespecificeerd op de pagina Annuleringspagina. Daarbij geldt dat:

core.usrint.101

2a.De vraag die aan de Persoon gesteld moet worden om toestemming te verlenen aan de Aanbieder in de functie Verzamelen staat gespecificeerd op de pagina Toestemmingsverklaring. Daarbij geldt dat:
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Aanbieder (NaamAanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener aanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Aanbieder;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van een Gegevensdienst (NaamGegevensdienst) wordt betrokken uit de Gegevensdienstnamenlijst;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Dienstverlener persoon (NaamLeverancierPGO) wordt betrokken uit de OAuth Client List.

core.usrint.102

2b.De vraag die aan de Persoon gesteld moet worden in de stap "bevestig" in de functie Delen staat gespecificeerd op de pagina Bevestigingsverklaring. Daarbij geldt dat:
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Aanbieder (NaamAanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener aanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Aanbieder;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van een Gegevensdienst (NaamGegevensdienst) wordt betrokken uit de Gegevensdienstnamenlijst;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Dienstverlener persoon (NaamLeverancierPGO) wordt betrokken uit de OAuth Client List.

core.usrint.103


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.