Skip to main content
Skip table of contents

User interface (Autorisatieserver), Abonneren

De user interface hoort bij de hoofdfunctie Regie.

NaamAanbieder, NaamGegevensdienst en NaamLeverancierPGO zijn placeholders, zoals opgenomen in de Toestemmingsverklaring en de Bevestigingsverklaring.

Duur is een placeholder, zoals opgenomen in de Toestemmingsverklaring Abonneren.

1.Het welkomstscherm dat aan de Persoon wordt gepresenteerd bij ontvangst op de Autorisatieserver in de functie Abonneren staat gespecificeerd op de pagina Landingspagina. Daarbij geldt dat:

ext.abo.usrint.100

2.Het Annuleringsscherm, dat aan de Persoon wordt gepresenteerd na afbreken van de authenticatie in de functie Abonneren staat gespecificeerd op de pagina Annuleringspagina. Daarbij geldt dat:

ext.abo.usrint.101

3.De vraag die aan de Persoon gesteld moet worden in de stap "autoriseer" in Abonneren staat gespecificeerd op de pagina Toestemmingsverklaring Abonneren. Daarbij geldt dat:
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Aanbieder (NaamAanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener aanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Aanbieder;
  • de aangeboden looptijd van het Abonnement (Duur) door de beleid van de Aanbieder wordt bepaald, op basis van de door de Persoon gevraagde looptijd, en nooit langer dan de maximale looptijd die in de Catalogus bij de betreffende Gegevensdienst staat genoemd;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de Gegevensdienst (NaamGegevensdienst) wordt betrokken uit de scope die de Authorization Server in de allereerste stap van de flow heeft gekregen, die overeenkomt met de Weergavenaam die bij de betreffende Gegevensdienst in de Gegevensdienstnamenlijst is opgenomen;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Dienstverlener persoon (NaamLeverancierPGO) wordt betrokken uit de OAuth Client List, op basis van de redirect_uri (van OAuth) die in stap 1 is verkregen.

ext.abo.usrint.102

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.