Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doel

Afsprakenset bevat ter referentie de (oude) publicaties van de afsprakenset.

Afsprakenset versus afsprakenstelsel

Met de publicatie van afsprakenset release 1.1 versie 0.9 is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen van het afsprakenstelsel. De afsprakenset is losgetrokken van de overige onderdelen van het stelsel, zoals de deelnemersovereenkomsten en de catalogus. Publicaties van de catalogus kent een eigen releasecyclus en de publicatie van de overige onderdelen vindt niet releasematig plaats. Bij onderstaande publicaties bestond dit onderscheid nog niet.

  • No labels