Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op deze pagina staan alle RFCs die voorbereid worden. Feedback mag worden gegeven, maar de penvoerder heeft dit nog niet specifiek verzocht.


Expertgroep 11 september 2020

Inleiding en terugkoppeling van Expertgroep 10 juli


Afsluiting en vervolgafspraken


  • No labels