Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Het afsprakenstelsel bevat nog kleine fouten in taal of inconsistenties in tekst. Deze moeten worden gecorrigeerd, op deze pagina staat welke aanpassingen gemaakt moeten worden.

Oplossingsrichting

Taalcorrecties

RACI
 • Responsible: Team ontwikkeling, Lead Architect
 • Accountable:
  • Productmanagement
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

MMverplicht 1.6.0 en MM Optioneel 2.0.0

1. Klachten en geschillen

Impact op rollen

N.v.t.

Impact op beheer

N.v.t.

Impact op RnA

N.v.t.

Impact op Acceptatie

N.v.t.

PIA noodzakelijkNee
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

Nee

Implementatietermijn

Release 2023-19

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Deze correctie zijn kleine aanpassingen, deze zijn backwardscompatible en hebben geen invloed op de functionaliteit.

Uitwerking

Aanpassingen doorvoeren op:

 • MMVerplicht 1.6.0
 • MMOptioneel 2.0.0

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MMOptioneel/Klachten-+en+geschillenbeleid


LocatieOnderwerpOorspronkelijke tekstAangepaste tekst
Klachten- en geschillenbeleid Opsomming

Binnen MedMij kan sprake zijn van drie soorten klachten en geschillen:

 1. Tussen de deelnemers onderling;
 2. Tussen de deelnemers en Stichting MedMij


De ambitie is om klachten en geschillen op te lossen binnen het stelsel. Wanneer betrokken partijen in onderling overleg zelf niet tot een oplossing komen, kunnen zij klachten en geschillen voorleggen aan Stichting MedMij (zie Samenwerkings- en escalatiebeleid). De klachten en geschillen moeten gerelateerd zijn aan het niet-nakomen van de afspraken/deelnemersovereenkomst door een deelnemer en/of Stichting MedMij. Stichting MedMij doet geen uitspraken over de dienstverlening van een deelnemer aan een gebruiker. De rechtsrelatie tussen de deelnemer en haar gebruikers valt buiten de scope van het MedMij Afsprakenstelsel

Binnen MedMij kan sprake zijn van drie soorten klachten en geschillen:

 1. Tussen de deelnemers onderling;
 2. Tussen de deelnemers en Stichting MedMij.
 3. Tussen de deelnemers en de gebruikers

  De ambitie is om klachten en geschillen op te lossen binnen het stelsel. Wanneer betrokken partijen in onderling overleg zelf niet tot een oplossing komen, kunnen zij klachten en geschillen voorleggen aan Stichting MedMij (zie Samenwerkings- en escalatiebeleid). De klachten en geschillen moeten gerelateerd zijn aan het niet-nakomen van de afspraken/deelnemersovereenkomst door een deelnemer en/of Stichting MedMij. Stichting MedMij doet geen uitspraken over de dienstverlening van een deelnemer aan een gebruiker. De rechtsrelatie tussen de deelnemer en haar gebruikers valt buiten de scope van het MedMij Afsprakenstelsel
DelenGramatica

Net zoals in de functie Verzamelen geen nadere eisen worden gesteld aan hoe het ophalen van de informatie door de Dienstverlener aanbieder bij de Aanbieder geschiedt, geldt dat in de functie Delen ook voor de plaatsing. 

Net zoals dat er in de functie Verzamelen geen nadere eisen worden gesteld aan hoe het ophalen van de informatie door de Dienstverlener aanbieder bij de Aanbieder geschiedt, geldt dat in de functie Delen ook voor de plaatsing. 

AutoriserenZinsconstructieIn onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle uitzonderingssituaties worden door de Dienstverlener aanbieder ontdekt. 

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
N.v.t.

Bijlagen

No files shared here yet.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

 • No labels
Write a comment...