Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Verschillende partijen beschrijven problemen omtrent de locatie van het MedMij-Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Zowel MedMij regie als deelnemers zelf geven aan dat deelnemers moeite hebben om de DAP te vinden, hierdoor is MedMij-regie veel tijd kwijt aan het beantwoorden van de vragen over de locatie van de DAP. In MO 16 is uitgewerkt hoe dit probleem verholpen kan worden.

Oplossingsrichting

De oplossing is de locatie (URL) van de DAP aan het afsprakenstelsel toe te voegen.

RACI
 • Responsible:
  • Team ontwikkeling, Lead Architect
 • Accountable:
  • $RFC_RACI_Accountable
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

MMverplicht 1.6.0 en MMOptioneel 2.0.0

Impact op rollen

N.v.t.

Impact op beheer

N.v.t.

Impact op RnA

N.v.t.

Impact op Acceptatie

N.v.t.

PIA noodzakelijkNee
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

MO 16 vormt de basis voor de wijziging

Implementatietermijn

Release 2023-19

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)
Uitwerking

Aanpassingen doorvoeren op:

aanpassingen doorvoeren op:

 • MMVerplicht 1.6.0
 • MMOptioneel 2.0.0

Locatie

Oorspronkelijke tekstAangepaste tekstOperationele processen

Doel

Naast de usecases, zijn ook een aantal operationele processen in het afsprakenstelsel opgenomen. Deze processen spelen niet direct een rol in de gegevensuitwisseling, maar zijn wel nodig voor een goede operationele werking van het stelsel. Operationele processen geeft op hoofdlijnen een overzicht van de belangrijkste beheerprocessen waarbij deelnemers een rol spelen. Het overzicht is niet uitputtend. Detailuitwerkingen van deze processen zijn beschikbaar voor (potentiële) deelnemers.

Incidenten- en calamiteitenproces


Doel

Naast de usecases is een aantal operationele processen in het afsprakenstelsel opgenomen. Deze processen spelen niet direct een rol in de gegevensuitwisseling, maar zijn wel nodig voor een goede operationele werking van het stelsel. Operationele processen geeft op hoofdlijnen een overzicht van de belangrijkste beheerprocessen waarbij deelnemers een rol spelen. Het overzicht is niet uitputtend. Detailuitwerkingen van deze processen zijn beschikbaar voor (potentiële) deelnemers. Deze zijn te vinden in de MedMij-DAP (en bijbehorende referentiekaart), zie link.

Incidenten- en calamiteitenproces

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
N.v.t

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Bijlagen

No files shared here yet.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

 • No labels

2 Comments

 1. Marlotte Pannekoek , heb je deze ook aan Stefan laten zien?


Write a comment...