Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Met de introductie van workflow als functionaliteit in het MedMij afsprakenstelsel, ontstaat een (hernieuwd) vraagstuk omtrent de keuze van de te hanteren technische standaard(en).

  1. Technische standaard voor taken
    1. FHIR Task, OF
    2. MedMij equivalent (JSON REST based) van FHIR Task (door DVA intern te transformeren naar FHIR Task)

Informatiemodel workflow

Onderstaande figuur toont het MVP Informatiemodel voor fase 1.

Contactgegevens nodig van persoon, organisatie en medewerker? Welke?

Het gaat al snel lijken op een FHIR-profiel van de Task.


  • No labels