Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Om workflow te ondersteunen in het  MedMij afsprakenstelsel is het nodig dat:

 1. Er een catalogus komt met MedMij workflows die partijen binnen het MedMij afsprakenstelsel met elkaar kunnen uitvoeren, en dus kunnen implementeren.
 2. In de MedMij lijsten informatie beschikbaar komt over welke dienstverleners en aanbieders bepaalde workflows aanbieden/ondersteunen, en welke technische adressen hiervoor moeten worden gebruikt.

In de 1e fase wordt een MedMij workflow nog niet volledig gedefinieerd in een formele taal. Mogelijk wordt dit wel een eis voor latere fasen. Wel wordt iedere MedMij workflow beschreven, zodat voor implementerende partijen duidelijk is wat zij kunnen verwachten, en zij een workflow goed in hun toepassingen kunnen opnemen.


Oplossingsrichting

Onderstaande figuur toont de wijze waarop workflow in MedMij wordt ingebed als een set van workflowdiensten.

Een Workflowdienst heeft een ID en omvat altijd precies één workflowtype, bijvoorbeeld "dossierwijzigingsverzoek" of "zelfmetingen". Een Workflowdienst kan worden aangeboden door meerdere Procesbeheerders. Een ProcesbeheerderWorkflowdienst legt de relatie tussen één Workflowdienst en één Procesbeheerder. Een uitvoering van een Workflowdienst omvat één of meerdere Taken. Iedere Taak heeft een bepaald Taaktype.

Voor iedere Workflowdienst wordt bijgehouden:

 • Indien Persoon kan fungeren als Aanvrager: welke DVP's hiervoor zijn gekwalificeerd.
 • Indien Aanbieder kan fungeren als Aanvrager: welke Aanbieders beschikken over een hiervoor zijn gekwalificeerde DVA.

Om te voorkomen dat Persoon abonnementen moet afsluiten bij alle Procesbeheerders in MedMij, mag een Aanbieder zich, per Workflowdienst, slechts bij één Procesbeheerder registreren als PotentiëleAanvrager.

Voor ieder Taaktype wordt bijgehouden:

 • Indien Persoon kan fungeren als Uitvoerder: welke DVP's hiervoor zijn gekwalificeerd.
 • Indien Aanbieder kan fungeren als Uitvoerder: welke Aanbieders beschikken over een hiervoor zijn gekwalificeerde DVA.

Beperkingen voor fase 1

 1. Een Procesbeheerder is altijd een Aanbieder.
 2. Bij eenzelfde ProcesbeheerderWorkflowdienst kan slechts één Aanbieder betrokken zijn
  1. deze Aanbieder fungeert dus als Procesbeheerder, EN
  2. deze Aanbieder kan fungeren als Aanvrager, EN
  3. deze Aanbieder kan fungeren als Uitvoerder van één of meerdere Taken binnen de betreffende Workflowdienst.

Door deze inperkingen zijn geen onderlinge afspraken/overeenkomsten nodig tussen Aanbieders, en is ook geen communicatie/uitwisseling nodig tussen Aanbieders onderling.

In de Workflow Catalogus wordt opgenomen welke WorkflowTypen beschikbaar zijn in het MedMij afsprakenstelsel. Voor iedere WorkflowType wordt hierbij omschreven:

 • Welke MedMij rollen kunnen optreden als Aanvrager (Persoon en/of Aanbieder)Indien Persoon kan fungeren als Aanvrager: welke DVP's hiervoor zijn gekwalificeerd.
  Indien Aanbieder kan fungeren als Aanvrager: welke Aanbieders/DVA's  hiervoor zijn gekwalificeerd.
 • Welke TaakTypen erin (kunnen) worden gebruikt, en per TaakType
  • Welke MedMij rollen kunnen optreden als Uitvoerder (Persoon en/of Aanbieder)
 • Op welke wijze de betreffende workflow verloopt (reguliere flow en uitzonderingen)


In een nieuwe Lijst, met de naam WorkflowDienstenLijst (WDL) worden alle in in het MedMij afsprakenstelsel beschikbare Workflowdiensten en TaakTypen opgenomen.

Voor ieder Workflowdienst wordt opgenomen:

 • Het Workflowdienst ID
 • Het Workflowtype ID
 • Een weergavenaam
 • Een indicatie OF Persoon kan optreden als Aanvrager, en indien dit het geval is: welke DVP's hiervoor zijn gekwalificeerd, en wat hun (workflow) notificatie endpointadres is voor dit Workflowtype
 • Indien Aanbieder kan fungeren als Aanvrager: welke Aanbieders/DVA's hiervoor zijn gekwalificeerd, en wat hun (workflow) notificatie endpointadres is voor dit Workflowtype
 • Welke Taaktypen erin (kunnen) worden gebruikt

Voor ieder Taaktype wordt opgenomen:

 • Het Taaktype ID
 • Een weergavenaam
 • Een indicatie OF Persoon kan optreden als Uitvoerder, en indien dit het geval is: welke DVP's hiervoor zijn gekwalificeerd, en wat hun (taak) notificatie endpointadres is voor dit Taaktype, in de context van deze Workflowdienst
 • Indien Aanbieder kan fungeren als Uitvoerder: welke Aanbieders/DVA's hiervoor zijn gekwalificeerd, en wat hun (taak) notificatie endpointadres is voor dit Taaktype, in de context van deze Workflowdienst

NB. bovenstaande attributen zijn (vooralsnog) van toepassing op het genoemde Taaktype in de context van een specifieke Workflowdienst. Kwalificatie vindt plaats per Workflowdienst, en niet per Taaktype.

Persoon kan deelnemen aan alle Workflowdiensten die door haar DVP worden ondersteund.


In een nieuwe Lijst, met de naam ProcesBeheerdersLijst (PBL) worden alle in het MedMij netwerk beschikbare Procesbeheerders opgenomen.

Voor iedere Procesbeheerder wordt opgenomen:

 • De naam/ID van de Procesbeheerder (MedMij aanbiedersnaam).
 • De geboden Workflowdiensten.

Per Workflowdienst wordt opgenomen:

 • Het WorkflowDienst ID.
 • Indien Aanbieder kan fungeren als Aanvrager: welke Aanbieders bij deze ProcesbeheerderWorkflowdienst kunnen optreden als Aanvrager.
 • Alle benodigde technische adressen om workflows en taken te kunnen aanmaken en wijzigen, en om hierop te abonneren. Om authorization requests voor "subscriptions op workflows" te kunnen onderscheiden van authorization requests voor "subscriptions op verzamelen-gegevensdiensten", zullen door Aanbieders/Dienstverlener, verschillende authorization endpoints moeten worden gehanteerd. Of we gaan een codingsystem opnemen in de scope, dus bijv. <OID voor gegevensdiensten>.<gegevendienst-id> en <OID voor workflowdiensten>.<workflowdienst-id>.


RACI
 • Responsible:
 • Accountable:
  • $RFC_RACI_Accountable
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

RnA (ook RnA API)

Impact op rollen

DVP, DVA

Impact op beheer

Ja

Impact op RnA

Ja

Impact op Acceptatie

Ja

PIA noodzakelijkNee
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


Implementatietermijn


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Uitwerking

Structuur van de WML:

 • Workflowmetadatalijst
  • Tijdstempel (1..1)
  • Volgnummer (1..1)
  • Workflowtype (0..n)
   • WorkflowtypeId (1..1)
   • Weergavenaam (1..1)
  • Taaktype (0..n)
   • TaaktypeId (1..1)
   • Weergavenaam (1..1)


Structuur van de WDL:

 • Workflowdienstenlijst
  • Tijdstempel (1..1)
  • Volgnummer (1..1)
  • Procesbeheerder (0..n)
   • Procesbeheerdernaam (1..1)
   • Interfaceversie (1..n)
    • InterfaceversieId (1..1)
    • Workflowdienst (1..n)
     • WorkflowdienstId (1..1)
     • WorkflowtypeId (1..1)
     • Aanvragers (1..1)
      • PersoonIsAanvrager (1..1)
      • Aanbieder (0..1)
       • Aanbiedernaam (1..1)
     • Taaktype (1..n)
      • TaaktypeId (1..1)
      • Uitvoerders (1..1)
       • PersoonIsUitvoerder (1..1)
       • Aanbieder (0..1)
        • Aanbiedernaam (1..1)
     • AuthorizationEndpoint (1..1)
     • TokenEndpoint (1..1)
     • Abonneren (1..1)
      • MaximaleDuur (1..1)
      • SubscriptionEndpoint (1..1)
     • WorkflowEndpoint (1..1)

Of nemen we slechts een WorkflowEndpoint op, en kunnen andere endpoints worden opgehaald als een SMART configuration?


Aangepaste structuur van de OCL:

 • OAuthclientlist
  • Tijdstempel (1..1)
  • Volgnummer (1..1)
  • OAuthclients (1..1)
   • OAuthclient (0..n)
    • Hostname (1..1)
    • CommonName (1..1)
    • OAuthclientOrganisatienaam (1..1)
    • Interfaceversies (1..1)
     • Interfaceversie (0..n)
      • InterfaceversieId (1..1)
      • Gegevensdiensten (1..1)
       • Gegevensdienst (0..n)
        • GegevensdienstId (1..1)
        • Notificeren (0..1)
         • ResourceNotificationEndPoint (1..1)
          • ResourceNotificationEndPointuri (1..1)
         • SubscriptionNotificationEndPoint (1..1)
          • SubscriptionNotificationEndPointuri (1..1)
      • Workflowtypen (0..1)
       • Workflowtype (0..n)
        • WorkflowtypeId (1..1)
        • Notificeren (0..1)
         • ResourceNotificationEndPoint (1..1)
          • ResourceNotificationEndPointuri (1..1)
         • SubscriptionNotificationEndPoint (1..1)
          • SubscriptionNotificationEndPointuri (1..1)

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

No files shared here yet.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

 • No labels