Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Zorggebruiker vervangen door gebruiker. (RFC0030)
 • "presenteer landingspagina" toegevoegd bij bron, tussen "ontvang verzoek" en "vraag om credentials". (RFC0032)
 • "presenteer vertegenwoordigden" en "selecteer vertegenwoordigden" toegevoegd (RFC0030)
 • "vaststellen authenticatieverklaring" toegevoegd bij bron, voor "vraag om autorisatie". (RFC0030)
 • Foutieve relatie verwijderd tussen "log toestemming" en "kies nader"
 • bij vertegenwoordiging kiezen voor opslaan in het dossier van de vertegenwoordigde..

UC, Totaalperspectief


UC, Gebruiker

 • Bij uitgever een leeg blokje toegevoegd om ook de eerste stap te waarborgen.
 • Toegevoegd selecteren van de vertegenwoordigde
 • Relaties gelijkgetrokken aan totaalperspectief bij de of/of situatie na "bewaar in dossier"
 • Toegevoegd selecteren van het dossier van de vertegenwoordigde.


UC, Uitgever

 • geen aanpassingen
UC, Bron

 • De eerste stappen bij uitgever en gebruiker toegevoegd voor de juiste leesbaarheid van het diagram.
 • Toegevoegd presenteren en selecteren uit lijst van vertegenwoordigden
 • Toegevoegd vaststellen authenticatieverklaring


 • No labels