Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De functie Delen is beperkt bruikbaar in het zorgproces en zal hiervoor moeten worden aangepast (redesign).

De verbeteringen zijn opgesplitst in 4 user store:

• AF-1176: Juridische mogelijkheden behandelovereenkomst icm functie delen

• AF- 1188: Borgen integriteit van te delen verzamelde gegevens

• AF-1252: Inperking aantal en omvang van te delen documenten/beelden

• AF 1254: Bij het uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets kan de autorisatieserver geen onderscheid maken tussen type beelden of documenten

1. AF-1176: Juridische mogelijkheden behandelovereenkomst icm functie delen

Voor het delen van gegevens is nu volgens het afsprakenstelsel een behandelovereenkomst vereist en moet de persoon bekend zijn bij zorgaanbieder/bronsysteem.

Indien er een behandelovereenkomst is, is het geen probleem om als persoon gegevens te delen met een zorgaanbieder. Er is dan bij de zorgaanbieder een dossier aanwezig en de zorgaanbieder kan een ontvankelijkheidstoets uitvoeren.

Wanneer er geen behandelovereenkomst is (bijvoorbeeld bij een "open" verwijzing of second opinion), is er geen dossier aanwezig. Hoe kun je dan toch als persoon gegevens delen met de zorgaanbieder?


Oplossingsrichting(en):

 • De zorgaanbieder maakt op basis van ontvangst gegevens van de persoon een dossier aan en start daarmee de behandelovereenkomst.
 • Gebruik maken van workflow
 • De persoon maakt een taak aan (verzoek tot aangaan behandelovereenkomst) en stuurt deze naar de zorgaanbieder met wie hij gegevens wil delen. Pas nadat de zorgaanbieder de taak heeft uitgevoerd, kan de persoon gegevens delen met de zorgaanbieder

Bij alle oplossingsrichtingen is de vraag hoe je als persoon vanuit je PGO een behandelovereenkomst kan starten met een zorgaanbieder.

2. AF- 1188: Borgen integriteit van te delen verzamelde gegevens

Hoe zorg je er voor dat als een persoon verzamelde gegevens van zorgaanbieder 1  wil delen met zorgaanbieder 2 de gegevens integer zijn? 

Oplossingsrichting(en):

 • Bij het verzamelen de gegevens digitaal laten ondertekenen door de zorgaanbieder 1, zodat  bij delen met zorgaanbieder 2 de integriteit van de gegevens gewaarborgd is. Op het moment dat de persoon de gegevens bewerkt in zijn PGO, zijn dat kopie gegevens. 
 • Zorgaanbieder haalt zelf de gegevens bij een andere zorgaanbieder op. Deze ZA- ZA communicatie vereist wel dat er toestemming van de persoon is.
  • Deze toestemming kan in Mitz worden vastgelegd. Dit betekent wel dat er een koppeling met Mitz moet zijn.
  • Bij gebruik van workflow zou je de toestemming ook mee kunnen sturen bij de notificatie dat er door ZA1 gegevens opgevraagd kunnen worden bij ZA2

3. AF-1252: Inperking aantal en omvang van te delen documenten/beelden

In de informatiestandaard beelden is een limiet van max 3 beelden van max 20MB per bundel gespecificeerd. Zou er niet, voor een goede performance en het niet overladen van de zorgaanbieder met documenten, ook een limiet moeten komen op het aantal documenten met een max grootte?

Oplossing:

 • Opnemen in de informatiestandaard documenten dat er max 3 documenten van elk max 20 MB voor BASE64 codering per keer gedeeld mogen worden

4. AF 1254: Bij het uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets kan de autorisatieserver geen onderscheid maken tussen type beelden of documenten

Bij de ontvankelijheidstoets ziet een zorgaanbieder alleen dat er beelden/documenten worden aangeboden om met hem te delen. De zorgaanbieder kan op dat moment niet zien wat voor een soort beelden en of documenten de persoon met hem wil delen. Het kan zijn dat de zorgaanbieder niet voor elk type beeld/document ontvankelijk is.

Oplossing:

 • in de informatiestandaarden beelden en documenten een veld opnemen "type document" en "type beeld" , waarmee de persoon de categorie van type beeld/document kan aangeven. 
 • No labels

1 Comment

 1. Notities uit ons overleg.

  Delen, juridische mogelijkheden
  - wel behandelovereenkomst --> Geen probleem, ontvankelijkheidstoets kan worden uitgevoerd.
  - geen behandelovereenkomst --> Vraag: kan een ZA zonder beschikbaar dossier gegevens ontvangen?
                              --> Vraag: wordt een behandelovereenkomst gestart op het moment dat gegevens voor het eerst ontvangen worden?
                              --> Vraag: Kan dit in een workflow, door eerst goedkeuring te vragen (bijvoorbeeld vaniut een verwijzing) en daarna gegevens te delen?

  Delen, integriteit
  - Digitaal ondertekenen bij verzamelen, zodat ZA2 zeker weet dat de gegevens van ZA1 komen.
  - ZA-ZA communicatie vanuit een gegeven toestemming en opdracht. 
                              --> Afhankelijkheid met workflow
                              --> Afhankelijkheid met Koppeling Mitz

  Advies
  - Expertgroepsessie om informatie in te winnen.
  - Kiezen voor delen allen met behandelovereenkomst.
    - Analoog
    - Doorverwijzing van een andere ZA
    - Digitaal vanuit PGO (verzoek tot behandelovereenkomst)