Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zorgtraject waarin vragenlijsten worden gehanteerd

Afspraken m.b.t. vragenlijsten en nemen abonnement

Afspraakfase:

 1. Zorgverlener/medewerker legt in het zorgsysteem afspraken vast m.b.t.
  1. het (periodiek) invullen van vragenlijsten door patiënt.
  2. het verwerken ervan door de zorgaanbieder.
 2. Zorgverlener/medewerker en Persoon toetsen of Persoon beschikt over een PGO die ondersteuning biedt voor vragenlijsten.
 3. Persoon neemt een abonnement op "verzamelen taken" bij de zorgaanbieder.
 4. Het abonnement wordt vastgelegd in het zorgsysteem.

Het abonnement is hier nodig, zodat de zorgaanbieder informatie krijgt over de combinatie van persoon en PGO.

Op technisch niveau verloopt bovenstaande flow als volgt.

Verkrijgen van taakinformatie door patiënt

Voorbereidingsfase:

 1. Zorgverlener/medewerker/zorgsysteem creëert een taak m.b.t. het invullen én het delen van een vragenlijst door patiënt >> Task.status=requested, aanvrager=zorgaanbieder/zorgverlener, uitvoerder=persoon, eindverantwoordelijke=persoon (, geïnteresseerde=zorgverlener/medewerker).
 2. DVA/zorgsysteem toetst of het PGO van Persoon vragenlijsten ondersteund en
  1. zo ja: Persoon ontvangt via het PGO een abonnementsnotificatie m.b.t. het "verzamelen van taken". NB. wanneer persoon start met verzamelen van de taken zonder notificatie vooraf, dan is dit niet bekend, en zal persoon vaker moeten inloggen bij de zorgaanbieder.
  2. zo nee: de workflow kan niet plaatsvinden via MedMij.
 3. Persoon verzamelt de taken en vraagt hiertoe in één keer autorisatie voor alle benodigde aanbieder-gegevensdienst-combinaties (verzamelen en delen) voor de taak die aanleiding was voor de notificatie (authorization request bevat een betekenisloos ID die door AS wordt vertaald naar een set van aanbieder-gegevensdiensten).
 4. Persoon haalt de benodigde vragenlijstdefinitie(s) op bij het vragenlijstsysteem/zorgsysteem.
 5. Optioneel: persoon haalt een deel van de antwoorden op bij het vragenlijstsysteem/zorgsysteem.
 6. Persoon past de status van de taak aan >> Task.status=accepted of rejected.

Op technisch niveau verloopt bovenstaande flow als volgt.

Invullen van vragenlijst door patiënt

Uitvoeringsfase:

 1. Persoon start met het invullen van de vragenlijst(en).
 2. Optioneel: het PGO past de status van de taak aan >> Task.status is in-progress.
 3. Persoon completeert de vragenlijst(en).
 4. Indien access_token niet meer geldig: Persoon vraagt in één keer autorisatie voor alle benodigde aanbieder-gegevensdienst-combinaties (verzamelen en delen), die nodig kunnen zijn voor het delen van de vragenlijst(en, het bijwerken van de bijbehorende taak en voor het aanmaken van een eventuele vervolgtaak bij de zorgaanbieder (bij optie A).
 5. Persoon deelt de antwoorden, via het PGO, met de zorgaanbieder via het zorgsysteem EN het PGO past de status van de invullen-en-delen-taak aan >> Task.status is completed
 6. Optie A:
  1. Het PGO creëert een taak bij de zorgaanbieder m.b.t. het verwerken van de vragenlijst(en) door de zorgaanbieder >> Task.status=requested, aanvrager=persoon, uitvoerder=zorgverlener/medewerker/zorgsysteem, eindverantwoordelijke=zorgaanbieder/zorgverlener)
  2. Optioneel: zorgverlener/medewerker ontvangt via het zorgsysteem (buiten MedMij om) een notificatie m.b.t. deze taak.
  3. Zorgverlener/medewerker/zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status=accepted
  4. Persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 7. Optie B:
  1. Het zorgsysteem creëert een taak bij de zorgaanbieder m.b.t. het verwerken van de vragenlijst(en) door de zorgaanbieder >> Task.status=accepted, aanvrager=zorgaanbieder, uitvoerder=zorgverlener/medewerker/zorgsysteem, eindverantwoordelijke=zorgaanbieder/zorgverlener, geïnteresseerde=persoon).
  2. Optioneel: zorgverlener/medewerker ontvangt via het zorgsysteem (buiten MedMij om) een notificatie m.b.t. deze taak.
  3. Persoon ontvangt via het PGO een abonnementsnotificatie.
 8. Optioneel: het PGO haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de abonnements- of taaknotificatie), en zal hiervoor waarschijnlijk eerst opnieuw autorisatie moeten aanvragen, omdat de geldigheid van de eerder verkregen autorisatie inmiddels zal zijn verlopen.

Verwerken-taak is nodig indien feedback terug moet gaan naar de patiënt, of wanneer berekende scores beschikbaar komen voor patiënt.

Op technisch niveau verloopt bovenstaande flow als volgt.

Variant 1 (workflow maakt deel uit van resource server):

Variant 2 met scheiding van server-rollen:

Verwerken van vragenlijst door zorgaanbieder

Verwerkingsfase:

 1. Zorgverlener/medewerker start met het verwerken van de vragenlijst(en).
 2. Optioneel: het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is in-progress.
 3. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 4. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie), en zal hiervoor waarschijnlijk eerst opnieuw autorisatie moeten aanvragen, omdat de geldigheid van de eerder verkregen autorisatie inmiddels zal zijn verlopen.
 5. Zorgverlener/medewerker completeert de verwerking van de vragenlijst(en).
 6. Het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is completed, Task.output bevat eventueel het resultaat van de verwerking
 7. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 8. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie), en zal hiervoor waarschijnlijk eerst opnieuw autorisatie moeten aanvragen, omdat de geldigheid van de eerder verkregen autorisatie inmiddels zal zijn verlopen.

Task.output kan hier privacygevoelige informatie bevatten. Dit dan niet mogelijk direct includeren in een notificatie.

Delen zelfmetingen in de context van een behandeltraject, inclusief uitzonderingen, bijv. afwijkende meting die ik direct wil sturen

Zorgtraject waarin een patiënt regelmatig en/of bij uitzonderingen zelfmetingen deelt

Dit proces lijkt waarschijnlijk sterk op dat van de vragenlijsten. Daarom niet verder uitwerken? Verschil is mogelijk dat metingen automatisch kunnen worden gedaan en/of verzonden?

Persoon kan op eigen initiatief, zonder afspraak vooraf, ook metingen (of vragenlijsten) toesturen.

Uitvoeren van metingen door patiënt

Uitvoeringsfase:

 1. Persoon voert metingen uit.
 2. Persoon deelt de zelfmetingen, via het PGO, met de zorgaanbieder via het zorgsysteem.

Verwerken van metingen door zorgaanbieder

Nodig indien feedback terug moet gaan naar de patiënt, of wanneer berekende scores beschikbaar komen voor patiënt.

Voorbereidingsfase:

 1. Het zorgsysteem creëert een taak bij de zorgaanbieder m.b.t. het verwerken van de zelfmetingen door de zorgaanbieder >> Task.status=accepted, aanvrager=zorgaanbieder, uitvoerder=zorgverlener/medewerker/zorgsysteem, eindverantwoordelijke=zorgaanbieder/zorgverlener, geïnteresseerde=persoon).
 2. Zorgverlener/medewerker ontvangt via het zorgsysteem (buiten MedMij om) een notificatie m.b.t. deze taak.
 3. Persoon ontvangt via het PGO een abonnementsnotificatie.
 4. Optioneel: het PGO haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de abonnementsnotificatie), en zal hiervoor waarschijnlijk eerst opnieuw autorisatie moeten aanvragen, omdat de geldigheid van de eerder verkregen autorisatie inmiddels zal zijn verlopen.

Verwerkingsfase:

 1. Zorgverlener/medewerker start met het verwerken van de zelfmetingen.
 2. Optioneel: het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is in-progress.
 3. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 4. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie).
 5. Zorgverlener/medewerker completeert de verwerking van de zelfmetingen.
 6. Het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is completed, Task.output bevat eventueel het resultaat van de verwerking
 7. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 8. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie).

Dossiercorrecties geïnitieerd door een patiënt

Dossier wijzigingsverzoek door persoon

Voorbereidingsfase:

 1. Persoon verzamelt dossiergegevens bij de zorgaanbieder, in het PGO.
 2. Persoon markeert een gewenste correctie op de dossiergegevens in het PGO.
 3. Persoon deelt de gewenste correctie, via het PGO, met de zorgaanbieder, via het zorgsysteem EN creëert een taak bij de zorgaanbieder m.b.t. het verwerken van de gewenste correctie door de zorgaanbieder >> Task.status=requested, aanvrager=persoon, uitvoerder=zorgaanbieder/zorgverlener/medewerker, eindverantwoordelijke=zorgverlener
 4. Zorgverlener/medewerker ontvangt via het zorgsysteem (buiten MedMij om) een notificatie m.b.t. deze taak.
 5. Zorgverlener/medewerker bekijkt de taak en de gewenste correctie en past de status van de taak aan >> Task.status=accepted of rejected.
 6. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 7. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie).

Verwerkingsfase:

 1. Zorgverlener/medewerker start met het verwerken van de gewenste correctie.
 2. Optioneel: het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is in-progress.
 3. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 4. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie).
 5. Zorgverlener/medewerker completeert de verwerking van de gewenste correctie.
 6. Het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is completed, Task.output bevat eventueel het resultaat van de verwerking
 7. Optioneel: persoon ontvangt via het PGO een taaknotificatie.
 8. Optioneel: persoon haalt de taak op bij het zorgsysteem (kan ook al zijn opgenomen in de taaknotificatie).

Annuleren of wijzigen van een afspraak (afspraakverzoek) bij een zorgaanbieder


Delen van beelden (foto's) of documenten met een zorgaanbieder

TODO. Zie bevindingen in AF-1253 - Getting issue details... STATUS

Overdracht van gegevens tussen aanbieders (eOverdracht)

Deze uitwerken vanwege compatibiliteit van de MedMij oplossing met za-za workflows.


Ook naar unhappy flows kijken voor alle use cases


 • No labels