Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Applicatie rollen

1.1. Rollen in het persoonsdomein

Onderstaande figuur toont de applicatierollen in het persoonsdomein.

1.2. Rollen in het aanbiedersdomein

Onderstaande figuur toont de applicatierollen in het aanbiedersdomein.

2. Sequence diagrammen (flows)

2.1. Inregelen benodigde abonnementen (preconditie)

2.1.1. Persoon neemt een abonnement

Gelijk aan bestaande flow voor abonneren door Persoon bij Aanbieder. Persoon moet deze actie in één authorization flow (1x inloggen en toestemmen) toestemming/bevestiging geven voor het aanmaken, lezen, wijzigen van taken en voor het mogen sturen van notificaties door Aanbieder.

2.2. Aanmaken en wijzigen van taken

2.2.1. Aanmaken/wijzigen taak door aanbieder

Onderstaande figuur toont de wijze waarop een aanbieder (aanvrager) een taak kan aanmaken of wijzigen bij een andere aanbieder (beheerder).

Deze flow is slechts vereist:

  • wanneer de aanvrager een andere aanbieder is dan de beheerder, of
  • wanneer de uitvoerder een andere aanbieder is dan de beheerder.

2.2.2. Aanmaken/wijzigen taak door persoon

Gelijk aan bestaande flow voor Functie Delen. Persoon moet deze actie in één authorization flow (1x inloggen en toestemmen) combineren met het nemen van een abonnement op de zojuist gemaakte taak (of type taak). Zie ook sectie "Persoon neemt abonnement".

2.3. Informeren van betrokkenen

2.3.1. Notificatie aan aanbieder/persoon (incl. opvraag n.a.v. notificatie)

Onderstaande figuur toont de wijze waarop een aanbieder (beheerder) een andere aanbieder of een persoon (aanvrager, uitvoerder) informeert over een wijziging in de attributen van een taak.

Deze flow is slechts vereist wanneer:

  • de aanvrager of de uitvoerder een andere aanbieder is dan de aanbieder die fungeert als beheerder, of
  • de aanvrager of de uitvoerder een persoon is.


  • No labels