Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Applicatie rollen

1.1. Rollen in het persoonsdomein

Onderstaande figuur toont de applicatierollen in het persoonsdomein.

1.2. Rollen in het aanbiedersdomein

Onderstaande figuur toont de applicatierollen in het aanbiedersdomein.

2. Sequence diagrammen (flows)

2.1. Inregelen benodigde abonnementen (preconditie)

2.1.1. Aanbieder neemt een abonnement

Onderstaande figuur toont de wijze waarop een aanbieder (uitvoerder of geïnteresseerde) een abonnement kan nemen bij een andere aanbieder (beheerder) op notificaties m.b.t. een type workflow, bijv. "vragenlijsten".

Deze flow is slechts vereist wanneer de uitvoerder of de geïnteresseerde een andere aanbieder is dan de aanbieder die fungeert als beheerder.

2.1.2. Persoon neemt een abonnement

Gelijk aan bestaande flow voor abonneren.

2.2. Aanmaken en wijzigen van taken

2.2.1. Aanmaken/wijzigen taak door aanbieder

Onderstaande figuur toont de wijze waarop een aanbieder (aanvrager) een taak kan aanmaken of wijzigen bij een andere aanbieder (beheerder).

Deze flow is slechts vereist:

  • wanneer de aanvrager een andere aanbieder is dan de beheerder, of
  • wanneer de uitvoerder een andere aanbieder is dan de beheerder.

2.2.2. Aanmaken/wijzigen taak door persoon

Gelijk aan bestaande flow voor Functie Delen. Persoon moet deze actie wel in één authorization flow (1x inloggen en toestemmen) kunnen combineren met het nemen van een abonnement op de zojuist gemaakte taak (of type taak).

2.3. Informeren van betrokkenen

2.3.1. Notificatie aan aanbieder/persoon (incl. opvraag n.a.v. notificatie)

Onderstaande figuur toont de wijze waarop een aanbieder (beheerder) een andere aanbieder of een persoon (aanvrager, uitvoerder of geïnteresseerde) informeert over een wijziging in de attributen van een taak.

Deze flow is slechts vereist wanneer:

  • de aanvrager, de uitvoerder of de geïnteresseerde een andere aanbieder is dan de aanbieder die fungeert als beheerder, of
  • de aanvrager, de uitvoerder of de geïnteresseerde een persoon is.


  • No labels