Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Business rollen

Onderstaande figuur toont de business rollen die worden geïntroduceerd voor workflow, en de relatie met de bestaande rollen.

De rol van geïnteresseerde maakt geen deel uit van de 1e fase, en is daarom nog niet verder uitgewerkt.

2. Operationele rolverdeling

Onderstaande tabel toont de mogelijke, door MedMij ondersteunde, operationele rolverdelingen m.b.t. taken. De tabel gaat uit van een workflow die bestaat uit drie taken.

AanvragerUitvoerderProcesbeheerder
Persoon

Taak-1: Aanbieder-1

Taak-2: Aanbieder-2

Taak-3: Persoon

Aanbieder-1 of Aanbieder-2
Aanbieder-1

Taak-1: Aanbieder-1

Taak-2: Aanbieder-2

Taak-3: Persoon

Aanbieder-1 of Aanbieder-2
Aanbieder-2

Taak-1: Aanbieder-1

Taak-2: Aanbieder-2

Taak-3: Persoon

Aanbieder-1 of Aanbieder-2

Het is dus altijd zo dat de rol van aanvrager en/of de rol van uitvoerder wordt vervuld door een aanbieder. De rol van procesbeheerder wordt, afhankelijk van het type activiteit, vertolkt door één van de (als aanvrager of als uitvoerder) betrokken aanbieders.

3. Aanmaken van een nieuwe taak voor Aanbieder door Persoon

Onderstaande figuur toont de volgende situatie: Persoon is de aanvrager. Aanbieder-1 is de beoogd uitvoerder en procesbeheerder. Aanbieder-2 is eveneens beoogd uitvoerder. Persoon maakt hier een nieuwe taak aan. Dit is de eerste taak in een nieuw te starten workflow.

4. Aanmaken van een nieuwe taak voor Persoon door Aanbieder

Onderstaande figuur toont de volgende situatie: Aanbieder-1 is de aanvrager en is beheerder. Persoon is de beoogd uitvoerder. Aanbieder-2 is eveneens beoogd uitvoerder. Aanbieder-1 maakt hier, in de rol van aanvrager, een nieuwe taak aan. Dit is de eerste taak in een nieuw te starten workflow.  • No labels