Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Business rollen

Onderstaande figuur toont de business rollen.

Definitie van de rollen:

Business rolDefinitie
AanvragerPersoon of organisatie die een taak binnen een workflow aanvraagt/initieert.
UitvoerderPersoon of organisatie die een taak binnen een workflow daadwerkelijk uitvoert (RACI: "responsible").
Beheerder

Persoon of organisatie die de voortgang van een workflow bewaakt en bestuurt. 

  • Bewaken houdt in dat een beheerder het signaleert wanneer een workflow instantie stagneert, en de aanvrager hierover notificeert. De beheerder draagt geen verantwoordelijkheid voor de succesvolle uitvoering van workflows.
  • Besturen houd in dat een beheerder na afronding van een taak instructies kan geven aan andere partijen m.b.t. het vervolg van de workflow. Besturing is noodzakelijk wanneer een activiteit bestaat uit verschillende taken die simultaan kunnen worden uitgevoerd, en de afronding van de ene taak dus niet automatisch leidt tot het starten van de volgende taak. 
GeïnteresseerdePersoon of organisatie die is geïnteresseerd in het verloop van een workflow of taak (RACI: "informed").
EindverantwoordelijkePersoon of organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en resultaten van een taak binnen een workflow (RACI: "accountable"). Is niet concreet betrokken bij uitwisselingen op het MedMij koppelvlak.

2. Operationele rolverdeling

Onderstaande tabel toont de mogelijke, door MedMij ondersteunde, operationele (eindverantwoordelijke is hierin buiten beschouwing gelaten) rolverdelingen m.b.t. taken.

AanvragerUitvoerderGeïnteresseerdeBeheerder
PersoonAanbieder-1Aanbieder-2 (optioneel)Aanbieder-1 of Aanbieder-2
Aanbieder-1PersoonAanbieder-2 (optioneel)Aanbieder-1 of Aanbieder-2
Aanbieder-1Aanbieder-2Persoon (optioneel)Aanbieder-1 of Aanbieder-2

Het is dus altijd zo dat de rol van aanvrager en/of de rol van uitvoerder wordt vervuld door een aanbieder. De rol van beheerder wordt, afhankelijk van het type activiteit, vertolkt door één van de betrokken aanbieders.

3. Aanmaken van een nieuwe taak voor Aanbieder door Persoon

Onderstaande figuur toont de volgende situatie: Persoon is de aanvrager. Aanbieder-1 is de beoogd uitvoerder en beheerder. Aanbieder-2 is geïnteresseerde. Persoon maakt hier een nieuwe taak aan. Dit kan de eerste taak zijn in een nieuw te starten workflow/activiteit, maar dit kan ook een taak zijn die dient te starten in een reeds lopende workflow/activiteit.

4. Aanmaken van een nieuwe taak voor Persoon door Aanbieder

Onderstaande figuur toont de volgende situatie: Aanbieder-1 is de aanvrager en is beheerder. Persoon is de beoogd uitvoerder. Aanbieder-2 is geïnteresseerde. Aanbieder maakt hier een nieuwe taak aan. Dit kan de eerste taak zijn in een nieuw te starten workflow/activiteit, maar dit kan ook een taak zijn die dient te starten in een reeds lopende workflow/activiteit.

5. Aanmaken van een nieuwe taak voor Aanbieder door Aanbieder

Onderstaande figuur toont de volgende situatie: Aanbieder-1 is de aanvrager en is beheerder. Aanbieder-2 is de beoogd uitvoerder. Persoon is geïnteresseerde. Aanbieder maakt hier een nieuwe taak aan. Dit kan de eerste taak zijn in een nieuw te starten workflow/activiteit, maar dit kan ook een taak zijn die dient te starten in een reeds lopende workflow/activiteit.

  • No labels