Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Actuele Catalogus

Algemene toelichting

De Catalogus bevat de Gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten. De Catalogus wordt formeel gepubliceerd in XML-formaat (hier te vinden). Een gebruiksvriendelijke weergave is te vinden op de pagina Actuele Catalogus.

Wijzigingen in de Catalogus kunnen op grond van het Gegevensdienstenbeleid plaatsvinden onafhankelijk van releases van het afsprakenstelsel. 

De Catalogus bevat ook Gegevensdiensten die inmiddels niet meer geldig zijn, omdat de einddatum van de geldigheidsperiode is gepasseerd. Door deze Gegevensdiensten te blijven vermelden wordt op een gemakkelijke wijze inzage geboden in de historie van Gegevensdiensten (bijvoorbeeld ten behoeve van het interpreteren van loggegevens). 

Toelichting bij inhoud van de Catalogus

De volgende Gegevensdiensten vereisen of vervangen een andere Gegevensdienst:

 • Gegevensdiensten 43 en 45 en Gegevensdiensten 59 en 60 vereisen elkaar paarsgewijs, omdat het Verzamelen van een verwijzing naar een vragenlijst en het Delen van de ingevulde vragenlijst vast deel uitmaken van hetzelfde gebruikersproces.

Toelichting bij versie 25 van de Catalogus (mutatiedatum: 20210607)

De einddatum geldigheid is voor een aantal gegevensdiensten gewijzigd van 11 augustus 2021 naar 30 april 2022 in lijn met het mutatieverzoek van Nictiz in het memo 'Migratie leveranciers naar aanleiding van zomerrelease 2020'.

Ter ondersteuning van release 1.4.0 van het Afsprakenstelsel zijn desbetreffende gegevensdiensten voorzien van een aanduiding dat deze geschikt zijn/blijven voor toepassing door in de Catalogus bij 'Compatbile interface versie' de waarde '1.4.0' toe te voegen.

Toelichting bij versie 23 van de Catalogus (mutatiedatum: 30-10-2020)

 • De Systeemrollen behorend bij de Gegevensdienst "Verzamelen Basisgegevens zorg 1.0" kwamen niet voor in het Register van Informatiestandaarden . In de Catalogus zijn deze nu wel opgenomen en is verwezen naar publicatie 2018.01 van Nictiz; de meest recente publicatie waarin de systeemrolcodes behorend bij de Gegevensdienst voorkomen.
 • De Catalogus heeft een herziene opzet. Daarmee is ook het afzonderlijke Register van Informatiestandaarden vervallen. Enkele relevante concepten uit het voormalige Register zijn opgenomen in de Catalogus. Het attribuut Vervangt van een Gegevensdienst is verwijderd.
 • De Technischespecificatieverwijzingen zijn toegevoegd aan de Transacties behorend bij Systeemrollen.
 • De Majorminorversies zijn toegevoegd aan de Transacties behorend bij Systeemrollen.
 • De Interfaceversies zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.
 • De Ondersteuningsloketten zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.
 • De Kwalificatieloketten zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.
 • De Gegevensdienstnamen van de Gegevensdiensten met id's 2 en 3 zijn gewijzigd in "Verzamelen Medicatieoverzichten 9.0 (2018.06)" respectievelijk "Verzamelen Medicatiegegevens 9.0 (2018.06)".
 • Uitgebreidere toelichting kan worden gevonden in RFC0023 Harmonisering Register van Informatiestandaarden en Catalogus: informatiemodellen.

Toelichting bij versie 22 van de Catalogus

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

 • De zomerrelease 2020 van de Informatiestandaarden is verwerkt. Vijftien Gegevensdiensten hebben een opvolger hebben gekregen. De oude versies blijven geldig tot 11 augustus 2021 en hebben in hun Weergavenamen "(*)" toegevoegd gekregen om hen van hun respectievelijke opvolgers te kunnen blijven onderscheiden.
 • Gegevensdienst 44 is met onmiddellijke ingang beëindigd. Gebleken is dat het ophalen van de lege vragenlijst, zoals gespecificeerd in de onderliggende Informatiestandaard, door middel van de met Gegevensdienst 43 verkregen verwijzing, alleen buiten het MedMij-netwerk kan plaatsvinden. Alle functionaliteit blijft dus intact, zij het niet overal gestut door het MedMij-vertrouwen.
 • Gegevensdiensten die al op het moment van publicatie van deze versie van de Catalogus ongeldig waren hebben een grijze achtergrond gekregen.
 • Van Gegevensdiensten 44 en 45 is de begindatum gecorrigeerd. Excel-functionaliteit had die data onbedoeld opgehoogd.

Toelichting bij versie 21 van de Catalogus

Gegevensdiensten 43, 44 en 45 toegevoegd.

Toelichting bij versie 20 van de Catalogus

In verband met release 1.2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel is een kolom in de Catalogus toegevoegd t.b.v. MaximaleDuurAbonnement.

Toelichting bij versie 19 van de Catalogus

Gegevensdiensten einddatum aangepast i.v.m. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

Toelichting bij versie 18 van de Catalogus

Gegevensdienst 42 is toegevoegd.

Toelichting bij versie 17 van de Catalogus

Nieuwe kolom toegevoegd: MaximaleDuurAbonnement.

Toelichting bij versie 16 van de Catalogus

Gegevensdienst 40 is toegevoegd. Gegevensdiensten 27 en 29 hebben een einddatum gekregen.

Toelichting bij versie 15 van de Catalogus

Gegevensdiensten 19 en 34 zijn met onmiddellijke ingang uitgefaseerd.

Toelichting bij versie 14 van de Catalogus

Fouten in de twee Systeemrolcodes bij Gegevensdienst 34 zijn verbeterd.

Toelichting bij versie 13 van de Catalogus

Er is niets inhoudelijks veranderd, alleen in de presentatievolgorde van de Systeemrolcodes per Gegevensdienst.

Toelichting bij versie 12 van de Catalogus

Gegevensdienst 39 (Delen beelden) is toegevoegd.

Toelichting bij versie 11 van de Catalogus

Alle vijftien in versie 10 van de Catalogus opgenomen Gegevensdiensten die geldig waren op 13 maart 2019, hebben op die dag een nieuwe versie gekregen. Die nieuwe versies zijn inhoudelijk rijker dan hun oude tegenhangers: er is toegevoegd dat van een genoemde zorgverlener ook de rol en de organisatie kan worden vermeld.

Versie 11 kent dus vijftien nieuwe Gegevensdiensten die met onmiddellijke ingang geldig zijn. Hun oude versies blijven nog geldig tot 11 november 2019. Omdat de nieuwe versies niet zijn aangeduid als vervanger van hun respectievelijke oude versie, staat het elke Zorgaanbie­der vrij te kiezen of hij tijdelijk de oude en nieuwe versie tegelijk aanbiedt. Het MedMij Afsprakenstelsel laat hem bovendien vrij te kiezen of hij de overstap überhaupt maakt, zij het dat de oude versie op 11 november 2019 haar geldigheid zal verliezen.

Behoudens de wensen van de Zorgaanbieders namens wie zij Gegevensdiensten ontsluiten, hebben Dienstverleners Zorgaanbieder dezelfde keuzevrijheid. En behoudens de wensen van de Personen namens wie zij Gegevensdiensten gebruiken, hebben Dienstverleners Persoon vergelijkbare vrijheid te kiezen uit het Gegevensdiensten-aanbod van Zorgaanbieders.

Onderstaande tabel toont de GegevensdienstId’s van de nieuwe tegenover die van diens oude versie.

oude

versie

nieuwe

versie


oude

versie

nieuwe

versie


oude

versie

nieuwe

versie

424
1429
1934
725
1530
2035
926
1631
2136
1227
1732
2237
1328
1833
2338

De Gegevensdienstnaam en de Weergavenaam van de oude versies zijn aange­past om de namen van de nieuwe en oude versies verschillend te houden. Dat biedt de Persoon de gelegenheid het verschil te zien als hij kiest tussen Gegevensdiensten en als hem om toestemming gevraagd wordt. Desgewenst kan de Dienstverlener Persoon de verschillen uitleggen aan de Persoon.

Archief

Archief

De voorgaande releases van de Catalogus zijn in een publiek archief beschikbaar

 • No labels