Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De statuten van Stichting MedMij zijn een vertaling van de Rollen en Inrichting en formaliseren de positie van actoren binnen de governance.

  • No labels