Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Actieve versies

Vanaf het publiceren van een nieuwe major release krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot de publicatie van een volgende major release) om de nieuwe versie van het Afsprakenstelsel te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe versie gepubliceerd. De oude(re) versie mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen.

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
2.0.0Gepubliceerd20230509

2.0.0 is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.

1.6.0Verplicht20220514

1.6.0 is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.

1.5.1Vervallen20211029

1.5.1 is komen te vervallen per 9 mei 2023.

  • No labels