Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om het gebruik van MedMij inzichtelijk te maken, leveren de Dienstverleners persoon maandelijks managementinformatie aan bij Stichting MedMij. Deze informatie wordt geaggregeerd tot een managementrapportage voor de stichting en de deelnemers. Concurrentiegevoelige informatie wordt hierbij zoveel mogelijk weggehaald. Het betreft de volgende informatie:

 • Aantal aangesloten personen;
 • Aantal actieve gebruikers: minimaal één keer al dan niet succesvol gegevens hebben opgevraagd;

 • Aantal actieve gebruikers: minimaal één keer al dan niet succesvol gegevens hebben gedeeld;
 • Per gegevensdienst (indien van toepassing: een gegevensdienst is in de praktijk verbonden aan hetzij UC Verzamelen, hetzij UC Delen):
  • Aantal keer succesvol verzameld (succesvol afgeronde UC Verzamelen);
  • Aantal keer onsuccesvol verzameld (niet afgeronde UC Verzamelen);
  • Aantal keer succesvol gedeeld (succesvol afgeronde UC Delen);
  • Aantal keer onsuccesvol gedeeld (niet afgeronde UC Delen).

Aan de managementrapportage voegt Stichting MedMij informatie toe over het gebruik door zorgaanbieders. Deze informatie wordt betrokken uit MedMij Registratie.

 • No labels