Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Snippets zijn kleine herbruikbare stukjes tekst die je eenvoudig op een pagina kunt inbedden middels de Include Page-macro. 

Momenteel zijn er de volgende "snippets".


Let op bij het publiceren van het afsprakenstelsel!

Om te voorkomen dat gebruikers de snippets zien, staan ze op een plek staan "buiten het zicht":

Als je het afsprakenstelsel publiceert door de boom te kopiëren naar een andere space, gaan de snippets dus niet mee. De pagina's blijven dan verwijzen naar de snippets in de oorspronkelijke locatie.

Om toch te zorgen dat de snippets mee-gekopieerd worden, en de hyperlinks correct blijven werken, volg onderstaande stappen:

  1. Ga naar de menu-optie "herschik pagina's" (https://afsprakenstelsel.medmij.nl/pages/reorderpages.action?key=MA08
  2. Sleep de pagina "_snippets" naar een plek in het afsprakenstelsel, bijvoorbeeld onder "Introductie"
  3. Kopieer het afsprakenstelsel zoals je gewend was
  4. Vanuit de nieuwe locatie, ga je opnieuw naar de menu-optie "herschik pagina's"
  5. Sleep de pagina "_ snippets" nu weer uit het afsprakenstelsel, bijvoorbeeld boven de "Home"-pagina.
  6. Geniet van een afsprakenstelsel met werkende snippets
  • No labels