Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze beheersmaatregel moet zijn opgenomen op de Verklaring van Toepasselijkheid, maar het afsprakenstelsel schrijft (nog) geen nadere invulling voor. Partijen mogen deze naar eigen inzicht invullen.

  • No labels