Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LAAG RISICO 

MedMij geeft geen specifieke weging aan de implementatie van deze maatregel, hij mag evenwel niet uitgesloten zijn. De auditor of CI bepaalt hoe zwaar deze maatregel weegt in zijn certificatiebeslissing.

  • No labels