Vervallen op 14 mei 2022

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het toetredingsbeleid beschrijft het proces van toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel.

  • Doel: Het toetredingsproces heeft als doel een gecontroleerde toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken.
  • Initiatie: Deelnemer wil toetreden tot het afsprakenstelsel.
  • Afspraken over het proces: 
  • Resultaat: Deelnemer is toegetreden tot het afsprakenstelsel.
  • Uitzonderingen: Deelnemer is niet toegelaten tot het stelsel, omdat niet aan alle afspraken wordt voldaan.
  • No labels