Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de MedMij Core staan de functies Verzamelen en Delen beschreven. Hiernaast kent het afsprakenstelsel nog twee functies, die nauw aan elkaar gelinkt zijn. Het gaat om Abonneren en Notificeren. Daar waar Verzamelen en Delen tot de essentie behoren van het in de regie plaatsen van de Persoon, vormen Abonneren en Notificeren een uitbreiding op deze functionaliteiten.

Rollen

De MedMij Core beschrijft rol Resource Server. Nauw gerelateerd aan deze rol beschrijft deze extensie de rollen Subscription Server, Subscription Client, Notification Server en Notification Client.

 

Functies en gegevens

Onderstaand diagram toont de functies die vanuit deze extensie worden aangeboden, welke rollen verantwoordelijk zijn voor het leveren van deze functies en welke gegevens door de functie geleverd worden.

Dit diagram toont alleen de verantwoordelijke rol, behorende bij een aangeboden functie. De rollen die de functie gebruiken worden benoemd in de uitwerking van de functie, bijvoorbeeld in een stroomdiagram.

Dienstverlener aanbieder biedt aan Dienstverlener persoon twee functies, namelijk

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden die in de MedMij Core staan beschreven, zijn ook van toepassing op deze extensie. Daarnaast gelden de hieronder (vervangende) verantwoordelijkheden. Net als in de MedMij Core zijn de volgende kleuren voor de verantwoordelijkheden op de verschillende lagen gebruikt:

  • Geel voor de businesslaag;
  • Blauw voor de applicatielaag;
  • Groen voor de technologielaag.


  • No labels