Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

De basis van de architectuur van het MedMij afsprakenstelsel wordt gevormd door de MedMij Core. Hierin staan rollen, functies en verantwoordelijkheden beschreven die voor het gehele afsprakenstelsel van belang zijn. Alles dat in de MedMij Core beschreven staat is verplicht. Als deelnemer moet je je aan deze regels houden. Hiermee wordt uitwisseling van gezondheidsgegevens vanuit de MedMij Core mogelijk gemaakt.

Rollen

Het onderstaande diagram toont de rollen die vanuit de MedMij Core in de verschillende onderwerpen gebruikt worden. De rollen staan uitgewerkt in drie lagen van een Enterprise Architectuur, namelijk Business, Application en Technologie. De rollen in het MedMij Afsprakenstelsel zijn bijeen horende setjes verantwoordelijkheden. Rollen kunnen, over de lagen heen, aan elkaar gekoppeld zijn. Een rol gaat gepaard met één of meerdere onderliggende rollen. 

Dat wil zeggen dat een rol in het algemeen wordt ingevuld met één of meer verbonden onderliggende rollen, al-dan-niet op een onderliggende laag. De rolbindingen vormen zo de ruggengraat van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel.

In de bovenstaande plaat is allereerst de huisstijl van MedMij aangehouden, zodat

 • oranje staat voor het Persoonsdomein;
 • blauw staat voor het aanbiedersdomein en
 • groen staat voor het MedMij-domein en de MedMij algemene elementen.

De grijze kleur staat voor externe rollen waarvan het MedMij Afsprakenstelsel gebruik maakt.


De verticale lijnen in de architectuur leggen de relatie tussen rollen. De relaties leggen de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van verantwoordelijkheden bij de hogere rol.

Functies & gegevens

Onderstaand diagram toont de centrale functies die vanuit de MedMij Core worden aangeboden, welke rollen verantwoordelijk zijn voor het leveren van deze functies en welke gegevens door de functie geleverd worden.

Dit diagram toont alleen de verantwoordelijke rol, behorende bij een aangeboden functie. De rollen die de functie gebruiken worden benoemd in de uitwerking van de functie, bijvoorbeeld in een stroomdiagram.

MedMij Beheer is verantwoordelijk voor de levering van de functies rondom de te gebruiken lijsten. Hierbij gaat het om:

Omdat een Persoon de regie voert over de eigen gezondheidsgegevens, moet een Dienstverlener persoon de gegevens beschikbaar stellen. Dit gebeurt vanuit de functie Raadplegen Dossier. Omdat deze functie door de Dienstverlener persoon zelf in te vullen is, staat deze niet verder uitgewerkt in het afsprakenstelsel. Hierbij moet wel voldaan worden aan de verantwoordelijkheden core.dossier.103 en core.dossier.104.

Dienstverlener aanbieder biedt aan Dienstverlener persoon twee functies, namelijk

Verantwoordelijkheden

In de MedMij Core zijn verschillende rollen beschreven, die met elkaar de verschillende functies uitvoeren en gegevens uitwisselen. Hierbij gelden de verantwoordelijkheden, zoals in dit hoofdstuk benoemd.

De verantwoordelijkheden worden beschreven op de drie lagen van de architectuur, waarbij verantwoordelijkheden op de:

 • businesslaag getoond worden als gele regels;
 • applicatielaag getoond worden als blauwe regels;
 • technologielaag getoond worden als groene regels.

Iedere verantwoordelijkheid heeft een unieke code, welke achter de regel wordt getoond. Verwijzingen naar de verantwoordelijkheid worden uitgevoerd vanuit deze unieke codes. De code is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

 • Het eerste deel bestaat altijd uit 'core', om aan te geven dat het om verantwoordelijkheden gaat die in de MedMij Core beschreven staan.
 • Het tweede deel verwijst naar het onderwerp waarop de verantwoordelijkheid van toepassing is.
 • Het derde deel is een volgnummer, waarbij verantwoordenheden uit de:
  • businesslaag beginnen met 100;
  • applicatielaag beginnen met 200;
  • technologielaag beginnen met 300.

 • No labels