Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

MedMij ondersteunt domeinen als aspecten over de MedMij Core en Extensies heen. Dit betekent dat per domein rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven waaraan iedere deelnemer moet voldoen die in een domein werkzaam is.

Als een deelnemer bijvoorbeeld Dienstverlener Aanbieder in het domein Zorg, dan geldt voor deze deelnemer een combinatie. In het domein Zorg staat de rol Dienstverlener Zorgaanbieder beschreven, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze moeten gecombineerd worden met de verantwoordelijkheden die beschreven staan in de MedMij Core, voor de rol Dienstverlener Aanbieder.

Zorg

In deze versie van het afsprakenstelsel is Zorg het enige domein. Daarom verwijzen een aantal onderdelen van het afsprakenstelsel, binnen en buiten Architectuur en technische specificaties, naar dit domein. Dit zijn:

Zodra een ander domein aan het afsprakenstelsel wordt toegevoegd, moeten deze onderdelen worden herzien of er moeten nieuwe versies worden toegevoegd.

  • No labels