Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Alle in de MedMij Core beschreven onderwerpen vormen de essentie van het MedMij afsprakenstelsel. Deze onderwerpen zijn noodzakelijk om de Persoon in de regie te stellen over de eigen gezondheidsgegevens. Extensies vormen een uitbreiding van functionaliteiten, waarmee de regie van de gebruiker uitgebouwd.

Gegevensuitwisseling

In de MedMij Core staan de functies Verzamelen en Delen beschreven. Hiernaast kent het afsprakenstelsel nog twee functies, die nauw aan elkaar gelinkt zijn. Het gaat om Abonneren en Notificeren. Daar waar Verzamelen en Delen tot de essentie behoren van het in de regie plaatsen van de Persoon, vormen Abonneren en Notificeren een uitbreiding op deze functionaliteiten.

Vertegenwoordiging

Een vertegenwoordiging houdt in dat de ene persoon (de Vertegenwoordigde) zich laat vertegenwoordigen door een andere persoon (de Vertegenwoordiger). Met de juiste machtigingen mag een Vertegenwoordiger rechtshandelingen uitvoeren namens de Vertegenwoordigde. Zonder machtiging kan vertegenwoordiging niet plaatsvinden. Binnen het huidige afsprakenstelsel van MedMij betekent dit dat machtigingen gegeven kunnen worden voor het uitvoeren van de functie Verzamelen.

Iemand kan op basis van een wettelijke grondslag zijn gemachtigd, zoals gezaghebbende ouder(s) of voogd voor kinderen onder de 12 jaar of op basis van een vrijwillig afgegeven machtiging. Het gebruik van vrijwillig afgegeven machtigingen is bijvoorbeeld noodzakelijk om mantelzorgers hun taak goed uit te kunnen laten voeren in de langdurige zorg.

In deze versie van het afsprakenstelsel richt Vertegenwoordiging zich alleen op de functie Verzamelen en alleen voor vrijwillige vertegenwoordiging. De Vertegenwoordigde machtigt de Vertegenwoordiger voor het verzamelen van alle gezondheidsgegevens die op Vertegenwoordigde van toepassing zijn.

  • No labels