Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de platen hieronder staat het stroomdiagram van de functie Notificeren:

  • De happy flow van de usecase Notificeren;
  • De implementatie van de usecase Notificeren;
  • De implementatie van het front- en backchannelverkeer.

De stroomdiagrammen tonen alleen de situatie waarin alle acties slagen tot en met het uiteindelijke verzamelen van de gezondheidsinformatie (de zogenaamde happy flow). De oranje banen horen, conform de MedMij-huisstijl tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Aanbiedersdomein.

Usecase Notificeren

Omdat het stroomdiagram alleen de happy flow bevat, worden daarna de uitzonderingen beschreven.

Stroomdiagram

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang van de usecase Notificeren kent de volgende stappen:

Uitzonderingen op de Happy flow van de usecase

Notificeren 1Dienstverlener persoon vindt de ontvangen Notificatie ongeldig.Dienstverlener persoon informeert Dienstverlener aanbieder over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
Notificeren 2Dienstverlener persoon kan de Notificatie niet, niet geheel of niet tijdig verwerken.Dienstverlener persoon informeert Dienstverlener aanbieder over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Implementatie van de usecase Notificeren

Verantwoordelijkheden inzake uitzonderingen op de happy flow zijn opgenomen bij de respectievelijke interface, waar de uitzonderingen bij de usecases zijn genoemd.

Stroomdiagram

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De flow kent de volgende stappen:

  1. De Notification Client detecteert een inhoudelijke wijziging in de gezondheidsinformatie waarop Persoon een geldig Abonnement is aangegaan, respectievelijk de Notification Client detecteert dat de Aanbieder een zeker abonnement beëindigt.
  2. In beide gevallen bepaalt de Notification Client, o.b.v. de client_id die werd gebruikt bij het aangaan van het Abonnement, in de OAuth Client List het juiste Resource Notification Endpoint , respectievelijk Subscription Notification Endpoint.
  3. De Notification Client stuurt subscription notification, respectievelijk resource notification naar de Notification Server.
  4. De Notification Server controleert de Notificatie , laat deze eventueel aan de Persoon tonen, en verstuurt een antwoord naar de Notification Client.

Front- en backchannel

Beide soorten Notificaties betreffen backchannel-verkeer.

  • No labels