Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In de stroomdiagrammen, en op andere plekken in dit afsprakenstelsel wordt met de afkorting GNL verwezen naar de Gegevensdienstnamenlijst.

Applicatie- en technologielaag

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen. In de linkerbaan betekent dat: één DVP Server of één Authorization Server.

Beide interacties met MedMij Registratie zijn backchannel-verkeer.

  • No labels