Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toestemmingsverklaring is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De toestemmingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het ophalen van gezondheidsgegevens bij de Aanbieder. Deze toestemmingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verplichte toestemmingsverklaring volgt uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Aanbieder is verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van het medisch dossier, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Binnen de MedMij afspraken verstrekt de Zorgaanbieder via de Dienstverlener zorgaanbieder gegevens aan de Dienstverlener persoon. Aangezien dit een 'andere' is dan de Persoon zelf, moet de Zorgaanbieder weten dat de persoon hiervoor toestemming heeft verleend. Bij de functies Verzamelen en de Abonneren staat beschreven hoe het proces rondom het geven van toestemming eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de toestemmingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

Toestemmingsverklaring

Ik wil persoons- en gezondheidsgegevens opnemen in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Gezondheidsgegevens zijn de gegevens die een zorgaanbieder van je heeft opgeslagen. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt, en bloeduitslagen.

Hierbij geef ik NaamZorgaanbieder toestemming om de gegevens die ik opvraag aan NaamLeverancierPGO te sturen.

De volgende gegevens wil ik opvragen en in mijn PGO opnemen:
NaamGegevensdienst
NaamGegevensdienst


Uitleg over de toestemmingsverklaring

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je gegevens over je gezondheid verzamelen. Voor het uitwisselen van deze gegevens van jouw zorgaanbieder – zoals je huisartsenpraktijk – naar jouw PGO is een veilige verbinding nodig. In PGO’s met een MedMij-label kunnen deze gegevens veilig worden uitgewisseld. Hierover zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Het uitwisselen van gegevens tussen de zorgaanbieder en jouw PGO verloopt via partijen die voldoen aan deze MedMij-afspraken.

Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst is de zorgaanbieder verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ (lees: jouw PGO) dan de patiënt (lees: jij) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van jouw medische dossier, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wil je bij jouw zorgaanbieder gegevens opvragen om in jouw PGO te zetten? Dan moet je de zorgaanbieder hier toestemming voor geven. Je geeft dan toestemming voor de specifieke gegevens die hij of zij mag uitwisselen. Niet voor andere gegevens.


De toestemmingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van onderstaand verplichte toestemmingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid 1a op de pagina User interface (Autorisatieserver).

De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina.

Bijgesloten HTML- en CSS-bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen. 

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele noodzakelijke voorwaarden van andere partijen als bijvoorbeeld Authenticationprovider. Daarnaast mogen extra verbijzonderingen op de toestemming worden beschreven. Deze verbijzonderingen worden door de Persoon geaccepteerd bij het geven van de toestemming. De genoemde toevoegingen mogen niet ten kosten gaan van de focus op het geven van toestemming en moeten ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.


  • No labels