Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In deze versie van het afsprakenstelsel is Zorg het enige domein. Daarom verwijzen een aantal onderdelen van het afsprakenstelsel, binnen en buiten Architectuur en technische specificaties, naar dit domein. Dit zijn:

Zodra een ander domein aan het afsprakenstelsel wordt toegevoegd, moeten deze onderdelen worden herzien of er moeten nieuwe versies worden toegevoegd.

Rollen

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden die in de MedMij Core staan beschreven, zijn ook van toepassing op het domein Zorg. Daarnaast gelden de hieronder (vervangende) verantwoordelijkheden. Net als in de MedMij Core zijn de volgende kleuren voor de verantwoordelijkheden op de verschillende lagen gebruikt:

  • Geel voor de businesslaag;
  • Blauw voor de applicatielaag;
  • Groen voor de technologielaag.


  • No labels