Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
1.5.01Gepubliceerd20211029

1.5.0 1 is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.

Deze versie is verplicht vanaf 30 juni 2022.

1.4.01Verplicht202104301.4.0 1 is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.
1.3.0Vervallen202010301.3.0 is komen te vervallen per 30 oktober 2021.

...