Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aanpassingen doorvoeren op:

  •  MMVerplicht 1.6.0
  •  MMOptioneel 2.0.0

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MMOptioneel/Klachten-+en+geschillenbeleid

...