Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Welke scenario's / uitwerkingen zijn mogelijk voor de controle en registratie van dubbele toestemming (toestemming van kind van 12 tot en met 15 jaar en ouderlijk gezaghebbende) voor het verzamelen van gegevens van de Zorgaanbieder in een PGO die voldoen aan de wetgeving en passen binnen het MedMij afsprakenstelsel?
  2. Welk van deze scenario's is het voorkeurs-scenario, vanuit het oogpunt van gebruikersvriendelijkheid, haalbaarheid, benodigde inspanningen van deelnemers?
  3. Zijn er extra risico's en maatregelen nodig gezien het voorkeur-scenario? Is bijvoorbeeld de risicobeperkende maatregel voldoende dat een Persoon van 12 tot en met 15 jaar alleen zijn gegevens kan inzien via een PGO, en niet kan delen met ouders of derden? 
  4. Aanvullingen?
  5. Te bespreken vragen met Casper: Is het ook nog nodig om in een POC te testen of de verificatie door de DVA technisch werkt van de opgegeven geboortedatum in een PGO tijdens het verzamelen?

...