Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De verwachting is dat de komende jaren het mogelijk wordt dat alleen de 12 tot en met 15 jarige toestemming hoeft te geven. Wanneer enkelvoudige toestemming mogelijk wordt moet PGO gebruik voor 12 tot en met 16 jarigen zo snel mogelijk gefaciliteerd worden.  Het probleem is dat het nog onbekend is welke risico's er zijn en welke problemen zich kunnen voordoen als de ouders van 12-15 jarigen niet langer toestemming hoeven te geven, hierdoor is het voorkomen van problemen en het mitigeren van risico's lastig. Om beter inzicht te krijgen in

De voorgestelde probleemstelling voor de Pilot is daarom:

Welke problemen doen zich voor en welke risico's komen aan het licht als ouders van 12 tot en met 15 jarigen geen toestemming hoeven Wat zijn de ervaringen en implicaties bij het gebruik van een PGO door een kind van 12 tot 16 jaar, wanneer alleen het kind toestemming hoeft te geven voor het verzamelen van medische data voor PGO gebruik van de 12 tot en met 15 jarige?

of

Welke knelpunten komen aan het het licht als alleen 12 tot en met 15 jarigen toestemming hoeven geven voor het verzamelen van hun medische data bij PGO gebruik?

of

Met welke punten moet rekening worden gehouden als alleen 12 tot en met 15 jarigen toestemming hoeven geven voor het verzamelen van hun medische data bij PGO gebruik?

of

Met welke knel- en aandachtspunten moet rekening worden gehouden als alleen 12 tot en met 15 jarigen toestemming hoeven geven voor het verzamelen van hun medische data bij PGO gebruik?

of

Met welke risico's moet rekening worden gehouden als alleen de gegevens bij de Zorgaanbieder? 

Op basis van de de ervaringen en implicaties worden aandachtpunten opgesteld die gebruikt kunnen worden voor verdere besluitvorming over toestemmingen voor 12 tot en met 15 jarigen toestemming hoeven geven voor het verzamelen van hun medische data bij PGO gebruik?.

3. Scope van de gecontroleerde pilot

...