Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina staan alle RFCs die voorbereid worden. Feedback mag worden gegeven, maar de penvoerder heeft dit nog niet specifiek verzocht.

Children Display


Info
titleVerslag expertgroep 20200911

Het verslag van de Expertgroep van 11 september 2020

...

Inleiding en terugkoppeling van Expertgroep 10 juli

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=kbsO6Az-Ee8&feature=youtu.be

Afsluiting en vervolgafspraken

...

is verplaatst naar 20200911.Expertgroep