Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In de onderstaande figuur wordt weergegeven hoe deze ‘dakpansgewijze’ uitrol in zijn werk gaat. Vanaf het publiceren van een nieuwe major release (1.3.0 en 2.0.0 in de figuur) krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot de publicatie van een volgende major release) om de nieuwe release te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe versie gepubliceerd. De daarvoor verplichte versie mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen. Op enig moment in de tijd zal een deelnemer altijd minimaal één versie, de verplichte geldige, moeten ondersteunen.

Image Modified

In het voorbeeld van de figuur geldt dat op het moment dat versie 2.0.0 wordt gepubliceerd:

...