Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

MedMij_Catalogus (19).ods

Actuele Catalogus

NaamBestandsnaamRelease

Bestandsversie

CatalogusMedMij_Catalogus (22).ods222

...

Info
titleToelichting bij inhoud van de Catalogus

De volgende actuele Gegevensdiensten vereisen of vervangen een andere Gegevensdienst:

 • Gegevensdiensten 43 en 45 en Gegevensdiensten 59 en 60 vereisen elkaar paarsgewijs, omdat het Verzamelen van een verwijzing naar een vragenlijst en het Delen van de ingevulde vragenlijst vast deel uitmaken van hetzelfde gebruikersproces.
 • Gegevensdienst 31 vervangt Gegevensdienst 35 omdat Gegevensdienst 35 geïntroduceerd is als tijdelijke tussenstap richting Gegevensdienst31. Een Dienstverlener zorgaanbieder mag deze Gegevensdiensten niet tegelijkertijd ontsluiten voor een Zorgaanbieder, omdat de Gegevensdiensten niet te onderscheiden zijn voor de Zorggebruiker.

In de Catalogus staan bij een Gegevensdienst de Systeemrolcodes die bij de Gegevensdienst betrokken zijn. De volgorde waarin die Systeemrolcodes bij een Gegevensdienst staan opgesomd is formeel om het even, maar voor de presentatie wel relevant. Die volgorde van presentatie komt overeen met de tijdsvolgorde waarin de betreffende Systeemrollen hun werk moeten doen, dat wil zeggen:

 • Raadplegen (te herkennen aan de suffix ...R-FHIR) vóór Beschikbaar stellen (te herkennen aan de suffix ...B-FHIR);
 • Sturen (te herkennen aan de suffix ...S-FHIR) vóór Ontvangen (te herkennen aan de suffix ...O-FHIR);
 • bij meerdere transacties: in tijdsvolgorde van transactie.

...

Info
titleToelichting bij versie 22 van de Catalogus

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

 • De zomerrelease 2020 van de Informatiestandaarden is verwerkt. Vijftien Gegevensdiensten hebben een opvolger hebben gekregen. De oude versies blijven geldig tot 11 augustus 2021 en hebben in hun Weergavenamen "(*)" toegevoegd gekregen om hen van hun respectievelijke opvolgers te kunnen blijven onderscheiden.
 • Gegevensdienst 44 is met onmiddellijke ingang beëindigd. Gebleken is dat het ophalen van de lege vragenlijst, zoals gespecificeerd in de onderliggende Informatiestandaard, door middel van de met Gegevensdienst 43 verkregen verwijzing, alleen buiten het MedMij-netwerk kan plaatsvinden. Alle functionaliteit blijft dus intact, zij het niet overal gestut door het MedMij-vertrouwen.
 • Gegevensdiensten die al op het moment van publicatie van deze versie van de Catalogus ongeldig waren hebben een grijze achtergrond gekregen.
 • Van Gegevensdiensten 44 en 45 is de begindatum gecorrigeerd. Excel-functionaliteit had die data onbedoeld opgehoogd.

...