Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In de onderstaande figuur wordt weergegeven hoe deze ‘dakpansgewijze’ uitrol in zijn werk gaat. Vanaf het publiceren van een nieuwe major release (1.3.0 en 2.0.0 in de figuur) krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot de publicatie van een volgende major release) om de nieuwe release te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe versie gepubliceerd. De daarvoor verplichte versie mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen. Op enig moment in de tijd zal een deelnemer altijd minimaal één versie, de verplichte geldige, moeten ondersteunen.

.

In het voorbeeld van de figuur geldt dat op het moment dat versie 2.0.0 wordt gepubliceerd:

...

Een deelnemer is verplicht om jaarlijks een dergelijke test uit te laten voeren; bij goedkeuring geldt deze voor een (kalender)jaar. In overleg tussen deelnemer en acceptatieteam wordt bepaald of de test tegen de  de, laatst gepubliceerde en/of de verplichte geldige ,  actieve versies van het Afsprakenstelsel wordt uitgevoerd.