Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: versie 1.2.1 vervangen door 1.2.0 in het voorbeeld

...

In het voorbeeld van de figuur geldt dat op het moment dat versie 2.0.0 wordt gepubliceerd:

  • mag versie 1.2.1 0 niet langer gebruikt worden voor uitwisselingen,
  • moet versie 1.3.0 moet door alle deelnemers ondersteunt worden
  • mag versie 2.0.0 gebruikt worden door deelnemers die nieuwe features willen toepassen.

...