Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Geldige

Actieve versies

Vanaf het publiceren van een nieuwe major release krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot de publicatie van een volgende major release) om de nieuwe versie van het Afsprakenstelsel te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe versie gepubliceerd. De oude(re) versie mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen.

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
1.1.2Verplicht201910041.1.2 is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.
1.2.0Gepubliceerd202001311.2.0 is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.