Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
1.56.10Gepubliceerd2021102920220514

1.56.1 0 is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.

Deze versie is verplicht vanaf 14 mei 30 oktober 2022.

1.45.1Verplicht2021043020211029

1.

4

5.1 is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.

1.34.01Vervallen20201030202104301.34.0 1 is komen te vervallen per 30 oktober 202114 mei 2022.