Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
1.6.0Gepubliceerd20220514

1.6.0 is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.

Deze versie is verplicht vanaf 30 oktober 2022.

1.5.1Verplicht20211029

1.5.1 is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.

1.4.1Vervallen202104301.4.1 is komen te vervallen per 14 mei 2022.

...